ببینید| ویدیویی ترسناک از کارخانه ساخت ربات انسان‌نما در چین

در ادامه ساخت ربات‌های انسان نما در چین، انتشار ویدیویی ترسناک از کارخانه سازنده این ربات‌ها باعث شده تا نظرات مردم در مورد آنها به‌طور کلی عوض شود.