تماس با ما


دفتر تهران:

تهران - خیابان فتحی شقاقی بین چهل ستون و یوسف آباد- پلاک ۴۵ - طبقه ۳ 

تلفن : ۰۲۱۸۸۱۰۵۰۸۸

فاکس: ۰۲۱۸۸۱۰۰۰۹۵

دفتر شیراز: 

شیراز - تقاطع خیابان هدایت و شهید فقیهی - روزنامه خبر جنوب

تلفن:

  071-32300718 - 071-32300717 - 071-32326944

ارسال یک پیام

۰۲۱۸۸۱۰۵۰۸۸ - فاکس: ۰۲۱۸۸۱۰۰۰۹۵
info@khabarnews.com
ایران - تهران - خیابان فتحی شقاقی بین چهل ستون و یوسف آباد- پلاک ۴۵ - طبقه ۳