دورهمی باکتری ها در ظروف شب مانده !

ضدعفونی کردن و نابودی باکتری‌های رشد کرده در ظرفشویی باید مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور می‌توانید با ساختن یک مایع گندزدای خانگی، اسفنج را ضدعفونی کنید. در یک لیتر آب یک تا دو قاشق مایع سفید کننده (وایتکس) ریخته و سپس اسفنج را در داخل آن‌ها قرار دهید. این کار می‌تواند به میزان زیادی باعث مرگ باکتری‌های موجود در ظروفی شود که از شب قبل بر جای مانده است.