آزادراه اصفهان_ شیراز به بوشهر می‌رسد

آزادراه اصفهان_ شیراز به بوشهر می‌رسد

وزیر راه و شهرسازی بر آغاز عملیات اجرایی ادامه آزادراه اصفهان_شیراز به بوشهر تاکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با استانداران فارس و بوشهر آخرین وضعیت پیشرفت خط ریلی شیراز_ بوشهر (عسلویه) و همچنین ادامه آزادراه اصفهان_ شیراز به سمت بوشهر را بررسی کرد.

مهرداد بذرپاش با تاکید بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر مسیر ریلی شیراز_ بوشهر (عسلویه)، دستورات لازم را برای سرعت گرفتن این طرح صادر کرد.

به گفته بذرپاش، خط ریلی شیراز_ بوشهر یکی از خطوط اصلی ریلی محور شمال_ جنوب است که سیر جابه‌جایی کالا به ویژه در منطقه بزرگ نفتی عسلویه را تسهیل و تسریع می‌کند و نقش حیاتی در توسعه این دو استان به طور خاص، وتکمیل زنجیره کریدوری شمال_ جنوب خواهد داشت.

در این جلسه همچنین ادامه آزادراه اصفهان_ شیراز که پارسال به دستور رئیس جمهور شهید به بهره‌برداری رسید، مورد بررسی قرار گرفت و بر ادامه ساخت این آزادراه به سمت بوشهر تاکید شد.

در این جلسه مقرر شد هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی این قطعه آزادراهی راهبردی آغاز شود.