دکتر بحرینی : شعب ویژه قضایی تخلفات احتمالی ستادهای انتخاباتی را رصد و پایش می کنند

مصطفی بحرینی دادستان مرکز استان فارس با حضور در میزگرد انتخاباتی خبرجنوب به پرسش های خبرنگاران خبرجنوب پاسخ داد و با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور پرشور در انتخابات بیان داشت : شعب ویژه قضایی تخلفات احتمالی ستادهای انتخاباتی را در شیراز و شهرستان ها رصد و پایش می کنند.