گزارش تصویری همایش تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی

گزارش تصویری همایش تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی

عکسها از: مهدی آراسته
1 / 1

1. عکسها از: مهدی آراسته