یادداشت| پرداختن به گردشگری فارس به جای صنایع سنگین و "آب بر"

یادداشت| پرداختن به گردشگری فارس به جای صنایع سنگین و "آب بر"

سيد محی الدین حسینی ارسنجانی - روزنامه نگار/ شاخص بودن استان فارس در بین سایر استانهای کشور در زمینه گردشگری را همه میدانند اما تا به امروز در زمینه توسعه گردشگری محلی یا همانا گردشگری استانی فارس اقدامات شاخص و در خور توجهی صرت نگرفته که امید میرود با هدایتها و حمایتهای وزیر میراث فرهنگی، مدیریت ارشد استان و بخش خصوصی و درایتهای جناب دکتر ثابت اقلیدی مدیر کل ساعی و ایده پرداز میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی فارس که از مدت زمان حضورشان در این سمت به دنبال انجام کارهای نو و ماندگاریست، شاهد تغییرات و تحولاتی مثبت در این رابطه باشیم.

اینکه ۳۷ درصد از جاذبه های گردشگری و فرهنگی ایران بزرگ در فارس ایران کوچک وجود دارد و استان فارس برخوردار از بیشترین و مهمترین آثار تاریخی و تمدنی قبل و بعد از اسلام است این نکته را به ما رهنمون میسازد که سرمایه گذاریها و مدیریتها و پرداختن به اقتصاد و تولید در فارس را باید به سمت و سوی گردشگری بعنوان صنعتی پایدار و پولساز و تکمیل کننده چرخه های اقتصادی و مالی کشور سوق داد. متاسفانه تشکیلات گردشگری فارس در سالهای اخیر بویژه در دو سه دهه گذشته در صدر برنامه ها و اولویتهای کاری استانداران آمده و رفته نبوده و به همین جهت این مهم یعنی امور گردشگری شیراز بدون داشتن اداره مستقل گردشگری شهرستان شیراز و خصوصا بخش خصوصی گردشگری فارس بدون حامی به حال خود رها شده و فاقد برنامه های بلند مدت و سند توسعه تحول در سالهای آتی بوده است. به نطر میرسد استاندار فعلی فارس و مدیر کل میراث با همراهی و همکاری سایر مدیران شهری و استانی از جمله فرمانداران و شهرداران بتوانند وجهه همت و تلاش خود را بر توسعه و ترویج گردشگری در انواع و اقسام آن مصروف نمایند بهتر از پرداختن مدیریت ارشد استان و دیگر مدیران کل استانی به پرداختن بر روی صنایع سنگین و " آب بر" در فارس،استان نیازمند جدی به آب جواب میدهد.

استان فارس هنوز ناشناخته های بسیاری در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی و کارهای نکرده فراوانی در این حوزه ها دارد که تنها در سایه ایجاد امید و نشاط در جامعه و حمایت جدی دولتمردان میتوان به نتایج مطلوبی در این امور رسید. چه بسیار اقداماتی که در بافت تاریخی شیراز باید میشده و هنوز معطل مانده و چه بسیار سرمایه گذاریهایی که در سالهای اخیر بر محورهای باستانی دوره های تاریخی ساسانی و تخت جمشید و یا کاوشهای نو و تازه ای که باید بر روی  بسیاری از تل و تپه های پیش از اسلام در فارس انجام میشده که هنوز انجام نشده و همه اینها نیازمند بودجه و اعتبارات کافی و همت و تلاش مضاعف مدیر ارشد استان و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری فارس را میطلبد. همه آنان که باور دارند تنها راه ترقی فارس از اقتصاد بومی و ملی پرداختن به امور گردشگری و سپس کشاورزی و صنعت است باید پس از دعوت عمومی و همگانی دولت از مردم و بخش خصوصی برای افزایش مشارکتشان در جهش تولید و پرداختن به فعالیتهای گردشگری همت نمایند.