گزارش خبر جنوب از مصاحبه مطبوعاتی علی شبانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس