دکتر توکل، نماینده خرامه، کوار و سروستان در میزگرد «خبرجنوب»: مشکلات راه های مواصلاتی را باید نماینده دولت جوابگو باشد