ببینید| ادعای عجیب کارشناس تلویزیون درباره ترور مقامات در تهران!

مهدی خراطیان، کارشناس تلویزیون در برنامه به افق فلسطین گفت: اگر در تصمیم گیری‌ها تغییر ایجاد نکنیم باید منتظر ترور مقامات ارشد در تهران باشیم!