دکتر اشرافی در میزگرد خبرجنوب : سکونت اتباع بیگانه پیرامون حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) پایش می شود

رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شیراز با حضور در میزگرد خبرجنوب به پرسش های خبرنگاران این رسانه پاسخ داد ، دکتر اشرافی در باره سکونت اتباع بیگانه پیرامون حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) بیان داشت : سکونت اتباع بیگانه پیرامون حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) پایش می شود.