دادستان مرکز استان فارس : شهروندان هر لینکی را باز نکنند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند

دکتر مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با حضور در میزگرد خبرجنوب به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد و با هشدار نسبت به برخی کلاهبرداری ها در فضای مجازی اظهار داشت : شهروندان هر لینکی را باز نکنند تا مورد سوء استفاده کلاهبرداران قرار نگیرند.