تسنیم، بصیرت سبز و کیان آنلاین مجرم شناخته نشدند

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: هیات منصفه مدیران مسئول خبرگزاری تسنیم، بصیرت سبز و کیان آنلاین را مجرم ندانست.

تسنیم، بصیرت سبز و کیان آنلاین مجرم شناخته نشدند

به گزارش سایت خبرجنوب، اکبر نصراللهی دوشنبه شب ۱۸ تیر ۱۴۰۳ اظهار داشت: در جلسه امروز(دوشنبه) هیات منصفه دادگاه مطبوعات، اتهام‌های مجید قلی‌زاده مدیر مسئول تسنیم، نشر اکاذیب، توهین و افترا در مطلب آن خبرگزاری با تیتر «حقوق ۹۲ میلیون تومانی ساکت در ماه با وجود بازنشستگی» موضوع شکایت محمدرضا ساکت بوده‌است.

وی ادامه داد: در جلسه امروز همچنین پرونده علی دویران مدیر مسئول بصیرت سبز به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب و محمد مجید شیرکاری طوسی به اتهام انتشار نشریه http://Kianonline.ir بدون ذکر نام صاحب امتیاز بررسی شد که هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهمان و سخنان شاکیان به اتفاق آراء، متهمان را مجرم ندانستند.

نصراللهی افزود: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های مجید قلی زاده مدیر مسئول تسنیم، علی دویران مدیر مسئول بصیرت سبز، محمد مجید شیرکاری طوسی مدیر مسئول کیان آنلاین که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.