ببینید| وجود ۴۰ درخت تنومند در محل ساخت مسجد پارک قیطریه!

در ویدیویی که منتشر شده روایت می‌شود که بر خلاف صحبت‌های شهردار تهران در مکانی که برای ساخت مسجد در پارک قیطریه در نظر گرفته شده حدود ۴۰ درخت تنومند و ۶۰ نهال به فاصله یک متر وجود دارد.