بازدید شبانه شهردار شیراز، نماینده شیراز و زرقان در مجلس و مدیران شهری از طرح احداث زیرگذر گویم

گویم کارگاه سازندگی گزارش تصویری : از مهدی آراسته

گویم کارگاه سازندگی
1 / 1

گویم کارگاه سازندگی