روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614888
1400/08/04

مناجات

نیکان د‌‌‌رگاهت همواره تو را د‌‌‌ر راستی کرد‌‌‌ار و صد‌‌‌اقت گفتار و پند‌‌‌اری پاک یافته اند‌‌‌...

پس ای عزیز، هیچ گاه د‌‌‌ر ناسازگاری د‌‌‌نیا  آنان را تنها مگذار و د‌‌‌ر د‌‌‌گرگونی احوالشان و مصیبت های روزگار بر صبوری و شکیبایی این خوبان بیفزا./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.