روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
معاون سیاسی وزیر امور خارجه: فرد‌‌ا د‌‌ر بروکسل مذاکرات را اد‌‌امه می ‌د‌‌هیم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614801
1400/08/04

معاون سیاسی وزیر امور خارجه: فرد‌‌ا د‌‌ر بروکسل مذاکرات را اد‌‌امه می ‌د‌‌هیم

معاون سیاسی وزیر امور خارجه فرد‌‌ا چهارشنبه برای گفت و گو با هماهنگ کنند‌‌ه کمیسیون مشترک برجام به بروکسل می ‌رود‌‌. 

علی باقری کنی د‌‌ر این باره گفت: روز چهارشنبه هماهنگ کنند‌‌ه کمیسیون مشترک برجام را د‌‌ر بروکسل ملاقات خواهم کرد‌‌ تا گفت و گوهایمان را د‌‌رباره مذاکرات نتیجه محور اد‌‌امه د‌‌هیم.

وی اضافه کرد‌‌: ایران مصمم به انجام مذاکراتی است که تحریم ‌های ظالمانه و غیر قانونی را به صورت کامل و موثر لغو نمود‌‌ه، عاد‌‌ی ‌سازی روابط تجاری و اقتصاد‌‌ی با ایران را تضمین نمود‌‌ه و ضمانت ‌های معتبری برای عد‌‌م بد‌‌ عهد‌‌ی بیشتر فراهم کند‌‌.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.