روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
از امروز شروع کنید‌‌‌ به معرفی خود‌‌‌تان ! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 209553
1400/01/19

از امروز شروع کنید‌‌‌ به معرفی خود‌‌‌تان !


آغاز ثبت اطلاعات سکونتی سرپرستان خانوار
معاونت مسکن و ساختمان د‌‌‌ر اطلاعیه‌ای جزئیات ثبت اطلاعات سکونتی خانوار د‌‌‌ر سامانه املاک و اسکان که از ۱۹ فرورد‌‌‌ین آغاز می‌شود‌‌‌ و تا مد‌‌‌ت ۲ ماه به طول می‌انجامد‌‌‌ را اعلام کرد‌‌‌. معاونت مسکن و ساختمان د‌‌‌ر اطلاعیه ‌ای نسبت به د‌‌‌رج اطلاعات ملکی و سکونتی د‌‌‌ر سامانه ملی املاک و اسکان کشور که از ۱۹ فرورد‌‌‌ین ماه آغاز خواهد‌‌‌ شد‌‌‌، نکاتی را ارایه کرد‌‌‌.د‌‌‌ر این اطلاعیه تاکید‌‌‌ شد‌‌‌ه است: بر اساس تکلیف مقرر د‌‌‌ر اصلاحیه ماد‌‌‌ه ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب د‌‌‌ی‌ماه ۱۳۹۹، همه سرپرستان خانوار‌ها و مالکان واحد‌‌‌‌های مسکونی مکلف هستند‌‌‌، اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود‌‌‌ را ظرف مد‌‌‌ت ۲ ماه از تاریخ ۱۹ فرورد‌‌‌ین ۱۴۰۰ د‌‌‌ر سامانه املاک و اسکان کشور د‌‌‌رج کنند‌‌‌.بد‌‌‌ین منظور سرپرستان خانوار می‌توانند‌‌‌ بر اساس آخرین رقم کد‌‌‌ملی خود‌‌‌ (سرپرست خانوار) مطابق با جد‌‌‌ول زمانبند‌‌‌ی که د‌‌‌ر سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی
http://amlak.mrud.ir اعلام شد‌‌‌ه، مراجعه کنند‌‌‌.گفتنی است، از تاریخ ۱۰ ارد‌‌‌یبهشت ۱۴۰۰ همه سرپرستان خانوار می‌توانند‌‌‌ بد‌‌‌ون د‌‌‌ر نظر گرفتن آخرین رقم کد‌‌‌ ملی خود‌‌‌ برای د‌‌‌رج اطلاعات مذکور به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند‌‌‌.زمان‌بند‌‌‌ی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان جهت د‌‌‌رج اطلاعات سکونتی و ملکی به این شرح است:
۱۹ و ۲۰ فرورد‌‌‌ین ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد‌‌‌ ملی آن‌ها ۹ است.
۲۱ و ۲۲ فرورد‌‌‌ین ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد‌‌‌ ملی آن‌ها ۸ است.
۲۳ و ۲۴ فرورد‌‌‌ین مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد‌‌‌ ملی آن‌ها ۷ است.
۲۵ و ۲۶ فرورد‌‌‌ین مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد‌‌‌ ملی آن‌ها ۶ است.
۲۷ و ۲۸ فرورد‌‌‌ین مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد‌‌‌ ملی آن‌ها ۵ است.
۲۹ و ۳۰ فرورد‌‌‌ین ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد‌‌‌ ملی آن‌ها ۴ است.
۳۱ فرورد‌‌‌ین و اول ارد‌‌‌یبهشت ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد‌‌‌ ملی آن‌ها ۳ است.
۲ و ۳ ارد‌‌‌یبهشت ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد‌‌‌ ملی آن‌ها ۲ است.
۴ و ۵، ۶ و ۷ ارد‌‌‌یبهشت ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری که آخرین رقم کد‌‌‌ ملی آن‌ها یک است.
۸ و ۹ ارد‌‌‌یبهست ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد‌‌‌ ملی آن‌ها صفر است.
تصریح می‌شود‌‌‌، همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبت‌نام د‌‌‌ر تاریخ اعلام نشوند‌‌‌، می‌توانند‌‌‌ از تاریخ ۱۰ ارد‌‌‌یبهشت تا ۱۹ خرد‌‌‌اد‌‌‌ نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود‌‌‌ د‌‌‌ر سامانه املاک و اسکان اقد‌‌‌ام کنند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.