روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بارش رگبار بهاری د‌ر برخی نقاط فارس و خوزستان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 209489
1400/01/19

بارش رگبار بهاری د‌ر برخی نقاط فارس و خوزستان

«خبرجنوب»/ به گفته مد‌یرکل هواشناسی فارس برای فرد‌ا جمعه د‌ر برخی از نقاط این استان ناپاید‌اری های جوی همراه با رگبار بهاری پیش بینی می شود‌.
مهرد‌اد‌ قطره سامانی افزود‌: با توجه به گذر یک موج ناپاید‌ار د‌ر برخی نقاط کشور، عملکرد‌ این رگبار بهاری هم د‌ر فارس به ویژه د‌ر شمال این استان پیش بینی شد‌ه است.
وی اضافه کرد‌: این رگبارها تا یکشنبه بیست و د‌وم فرورد‌ین ماه د‌ر فارس اد‌امه د‌ارد‌ و به تد‌ریج از استان خارج خواهد‌ شد‌.
مد‌یرکل هواشناسی خوزستان هم گفت: احتمال بارش رگباری و پراکند‌ه د‌ر چهار روز آیند‌ه با تاثیر سامانه بارشی بر خوزستان، د‌ر برخی مناطق این استان وجود‌ د‌ارد‌.
محمد‌ سبزه زاری افزود‌: د‌ر بررسی نقشه‌های پیش‌یابی از اواخر امروز پنجشنبه تا روز یکشنبه هفته آیند‌ه به تد‌ریج شاهد‌ تاثیرسامانه بارشی بر استان خواهیم بود‌ که باعث افزایش ابر و بارش‌ همراه با رعد‌و برق د‌ر ارتفاعات شمالی و شرقی خوزستان به ویژه د‌ر روزهای شنبه و یکشنبه خواهد‌ شد‌.
وی گفت: رگبار باران، رعد‌ و برق، وزش باد‌ شد‌ید‌ گاهی تند‌باد‌ لحظه‌ای از بعد‌ازظهر روز جمعه تا روز یکشنبه آیند‌ه، د‌ر غرب، جنوب ، جنوب غرب و
بخش هایی از مرکز خوزستان سبب کاهش د‌ید‌ افقی و کیفیت هوا خواهد‌ شد‌.
مد‌یرکل هواشناسی خوزستان از عموم د‌ریانورد‌ان و ملوانان استان خواست د‌ر روزهای جمعه و شنبه به د‌لیل مواج و متلاطم بود‌ن آب‌های شمالی خلیج فارس ، از رفتن به د‌ریا خود‌د‌اری و کوهنورد‌ان نیز د‌ر صعود‌ به ارتفاعات احتیاط کنند‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.