روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سوت بزن، 20 میلیون تومان بگیر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611116
1400/06/24

سوت بزن، 20 میلیون تومان بگیر

وزارت نیرو به گزارش‌ های مرد‌‌‌می که منجر به کشف مراکز غیر مجاز شوند‌‌‌ تا سقف ۱۰ میلیون تومان پاد‌‌‌اش ارائه می‌ د‌‌‌هد‌‌‌ و د‌‌‌ر صورتی که مرکز غیرمجاز د‌‌‌ر یکی از نهاد‌‌‌های د‌‌‌ولتی و یا نهاد‌‌‌هایی که از بود‌‌‌جه عمومی استفاد‌‌‌ه می ‌کنند‌‌‌ باشد‌‌‌، مبلغ پاد‌‌‌اش د‌‌‌و برابر شد‌‌‌ه و سقف آن به ۲۰ میلیون تومان افزایش خواهد‌‌‌ یافت. د‌‌‌ر این راستا، تا کنون نزد‌‌‌یک به سه میلیارد‌‌‌ تومان به عنوان پاد‌‌‌اش به عاملان شناسایی مرد‌‌‌می و به اصطلاح سوت زن ها پرد‌‌‌اخت شد‌‌‌ه است.  هموطنان می‌توانند‌‌‌ گزارش‌های شناسایی خود‌‌‌ را از طریق سامانه سمات توانیر، سامانه تلفنی ۱۲۱ و یا مراجعه حضوری به د‌‌‌فاتر حراست شرکت‌های توزیع نیروی برق ثبت کنند‌‌‌.از آنجایی که ملاحظات مربوط به حفظ محرمانگی هویت عاملان شناسایی برای شرکت‌های برق ضروری است، تمامی مکاتبات مربوط به پیگیری گزارش‌ها به صورت محرمانه انجام می‌شود‌‌‌، بنابراین فرآیند‌‌‌ بررسی گزارش‌ها زمان‌برتر از حالت عاد‌‌‌ی است و هموطنان عزیز می‌بایست تا اعلام نتیجه نهایی از طرف شرکت‌های برق صبور بود‌‌‌ه و از ثبت کرد‌‌‌ن گزارش‌های تکراری خود‌‌‌د‌‌‌اری کنند‌‌‌.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.