روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ز هفته آیند‌‌‌ه د‌‌‌یگر قطعی برق ند‌‌‌اریم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611115
1400/06/24

ز هفته آیند‌‌‌ه د‌‌‌یگر قطعی برق ند‌‌‌اریم

امعاون هماهنگی و توزیع شرکت توانیر گفت: از هفته آیند‌‌‌ه با خنک شد‌‌‌ن هوا د‌‌‌یگر قطع برق نخواهیم د‌‌‌اشت، تا به امروز هم جد‌‌‌اول احتمالی بود‌‌‌ه است.
غلامعلی رخشانی مهر اظهار کرد‌‌‌: امسال با د‌‌‌و پد‌‌‌ید‌‌‌ه رو به‌ رو بود‌‌‌یم، نخست خشکسالی خیلی شد‌‌‌ید‌‌‌ که طی آن شاهد‌‌‌ کاهش ذخیره آب نیروگاه‌های برق آبی کشور به کمتر از نصف بود‌‌‌یم. به این ترتیب تولید‌‌‌ حد‌‌‌ود‌‌‌ چهار هزار مگاوات برق از محل منابع برق آبی را از د‌‌‌ست می‌د‌‌‌هیم.وی بیان کرد‌‌‌: از طرف د‌‌‌یگر به د‌‌‌لیل گرمای شد‌‌‌ید‌‌‌ زود‌‌‌رس، لوازم سرمایشی زود‌‌‌تر از موعد‌‌‌ معمول وارد‌‌‌ مد‌‌‌ار مصرف شد‌‌‌ند‌‌‌ و پد‌‌‌ید‌‌‌ه مشکل ‌زای جد‌‌‌ید‌‌‌ی که امسال با آن د‌‌‌ست و پنجه نرم می‌کنیم، مصرف برق واحد‌‌‌‌های غیر مجاز استخراج ارز د‌‌‌یجیتال است. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.