روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مهاجم بوشهری تیم ملی نامزد بهترین لژیونر هفته آسیا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197407
1399/09/06

مهاجم بوشهری تیم ملی نامزد بهترین لژیونر هفته آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای بهترین لژیونر هفته قاره کهن را اعلام کرد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا مثل هفته های گذشته به معرفی 10 نامزد کسب عنوان بهترین لژیونر هفته آسیا پرداخت.
در لیست نامزدها نام دو بازیکن ایرانی حضور دارد. مهدی طارمی مهاجم بوشهری تیم ملی با درخشش به همراه پورتو و کریم انصاری فرد به همراه
آ.اک آتن یونان نامزد کسب عنوان بهترین لژیونر هفته آسیا شدند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.