روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بررسی اسناد مالی و آموزشی مراکز یادگیری محلی سواد آموزی در فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194679
1399/08/05

بررسی اسناد مالی و آموزشی مراکز یادگیری محلی سواد آموزی در فارس

بهمن پگاه راد-«خبرجنوب»/ معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: تا پایان آذر ماه تمامی اسناد مالی و آموزشی همه مراکز یادگیری محلی بررسی شود. بهزاد نوروزی چگینی در حاشیه بازدید از فعالیت ها و برنامه های سوادآموزی افزود: با توجه به دایره و شمول فعالیت های مراکز یادگیری محلی که هم آموزش های روتین و مقدماتی سوادآموزی در آن صورت می گیرد و هم مهارت و حرفه آموزی، لذا مباحث مالی و هزینه هایی که برای این مراکز و مدیران و مربیان آن تخصیص یافته و در نظر گرفته می شود از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است.وی گفت:پس از تخصیص و اعلام اعتبار از طرف سازمان نهضت سوادآموزی به استان،ما اعتبارات هر شهرستان و منطقه در حوزه سوادآموزی را به طور دقیق تخصیص داده و اعلام می کنیم و نظارت دقیق و مستمر خود را نیز اعمال خواهیم نمود تا حقوق مدیران مراکز یادگیری،آموزش دهندگان سوادآموزی،حق الزحمه مربیان مراکز یادگیری محلی و سایر اعتبارات به موقع و در جای خود هزینه شود.نوروزی افزود: در این بررسی ها فیش های واریزی به حساب مؤسسات،فیش های واریزی به حساب مدیران و مربیان مراکز یادگیری محلی،مستندات هزینه های پشتیبانی و سایر اسناد مثبته مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و مبالغ مندرج در فیش های واریزی با مبالغ اعلامی از طرف استان به هر شهرستان و منطقه مطابقت داده خواهد شد و در صورت وجود کوچکترین مغایرتی،بررسی ها و پیگیری های لازمه انجام خواهد گردید./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.