روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کسب رتبه اول کشوری دانش آموزان فارس در چهارمین جشنواره دانایی و توانایی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194556
1399/08/04

کسب رتبه اول کشوری دانش آموزان فارس در چهارمین جشنواره دانایی و توانایی

«خبرجنوب»/ رئيس اداره فرهنگی هنری ، اردوها و فضا های پرورشی آموزش و پرورش فارس، ازکسب رتبه اول کشوری دانش آموزان فارس در چهارمین جشنواره دانایی و توانایی خبر داد.
سعید خادمی با اشاره به اینکه تعداد دانش آموزان شرکت کننده در مرحله آموزشگاهی ١١٢ هزار و ٣٨۶ تن ، مرحله منطقه ای ٣٧ هزار و ۴۶٢ تن و مرحله استانی ٢هزار و ١٣۴ تن بوده است افزود: مرحله استانی، آزمون از دو کتاب مرحله آموزشگاهی و منطقه ای به صورت چهارگزینه ای و تشریحی روز٢٧مهرماه جاری از طریق سامانه eform.farsedu.ir بین منتخبین مرحله منطقه ای برگزار گردید. به گفته خادمی هر ساله این جشنواره در ۴ مرحله آموزشگاهی ، منطقه ای و استانی و کشوری برای تمامی دوره های تحصیلی در 5 سطح پایه های اول و دوم ، سوم و چهارم ، پنجم و ششم ، متوسطه اول و متوسطه دوم برگزار می گردد؛دوره اول ابتدایی تا سطح منطقه ، دوره دوم ابتدایی تا سطح استان و دوره های اول و دوم متوسطه تا سطح کشور.لازم به ذکر است آموزش و پرورش فارس از لحاظ تعداد شرکت کنندگان در چهارمین جشنواره دانایی و توانایی در مرحله آموزشگاهی حائز رتبه اول کشوری شده است.دانش آموزان برای کسب اطلاع از نتایج مرحله استان به کانال @farsfarhangi در شبکه شاد مراجعه نمایند.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.