روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
در سه سال بعدی به چه کسی فحش می ‌دهید؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 193949
1399/07/27

در سه سال بعدی به چه کسی فحش می ‌دهید؟

نمایند‌ه مرد‌م تهران د‌ر مجلس د‌هم گفت: نمایند‌گان مجلس د‌ر این یک سال باقی ماند‌ه انتقاد‌ می کنند‌ اما د‌ر سه سال بعد‌ی، می‌ خواهند‌ چه کنند‌. سهیلا جلود‌ار زاد‌ه د‌ر رابطه با توهین و تخریب رییس جمهور گفت: نکته ای که باید‌ هر مسلمانی به آن توجه کند‌، این است که هد‌ف بعثت انبیا و خصوصا پیامبر اکرم (ص)، مکارم اخلاق بود‌ه است.
سهیلا جلودار زاده در رابطه با توهین و تخریب رییس جمهور گفت: نکته ای که باید هر مسلمانی به آن توجه کند، این است که هدف بعثت انبیا و خصوصا پیامبر اکرم (ص)، مکارم اخلاق بوده است. انسان مبارز، انقلابی و جهادگر هیچ گاه به بد اخلاقی روی نمی ‌آورد. بی اخلاقی شاخصی برای بی اسلامی و بی دینی است؛ نباید در جامعه اسلامی شاهد بی اخلاقی آن هم از سوی مجلس انقلابی باشیم.وی ادامه داد: بی اخلاقی با انتقاد متفاوت است. باید انتقادات را جدی گرفت و برای رفع آن تلاش کرد اما فحاشی و هتک حرمت، رفتار اسلامی نیست. رئیس جمهور از مردم رأی گرفته است. نمایندگان مجلس یازدهم به جای هتک حرمت راهکار مناسب ارائه دهند و در جهت منافع مردم اقدام کنند. دین به هیچ کس اجازه فحاشی نمی دهد. دشمنی منجر به بی عدالتی می شود و باید به اخلاق دینی توجه کرد. در خصوص مجلس یازدهم قضاوت را به مردم می سپاریم.جلودارزاده در پایان گفت: نمایندگان مجلس در این یک سال باقی مانده انتقاد می کنند و به روحانی فحش می دهند چون باید به مردم جوابگو باشند اما در سه سال بعدی، می ‌خواهند، چه کنند؛ زیرا رئیس جمهور بر سر کار می آید که از جناح خودشان است و اجازه ندارند علیه او حرفی بزنند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.