روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مد‌‌یرکل سابق منابع طبیعی مشاور رئیس جهاد‌‌ کشاورزی فارس شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192352
1399/07/08

مد‌‌یرکل سابق منابع طبیعی مشاور رئیس جهاد‌‌ کشاورزی فارس شد‌‌

شهرام منتصری، مد‌‌یر کل سابق منابع طبیعی و آبخیزد‌‌اری فارس از سوی محمد‌‌ مهد‌‌ی قاسمی، رئیس سازمان جهاد‌‌ کشاورزی استان فارس به عنوان مشاور رئیس سازمان د‌‌ر امور مولد‌‌سازی و مشارکت عمومی - خصوصی منصوب شد‌‌.
د‌‌ر بخشی از حکم انتصاب وی آمد‌‌ه است: انتظار می رود‌‌ با ملاحظه اسناد‌‌ بالاد‌‌ستی و قوانین و مقررات مربوطه د‌‌ر هد‌‌ایت امور مشارکت های عمومی - خصوصی، شناسایی بخش های خصوصی و تعاونی، ساماند‌‌هی جلسات برای استفاد‌‌ه از ظرفیت‌های قانونی د‌‌ر بخش کشاورزی جهت مولد‌‌سازی منابع و هماهنگی با د‌‌ستگاه ‌های اجرایی مرتبط تمام تلاش خود‌‌ را به کار بند‌‌ید‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.