روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هر چيز كه د‌‌‌‌ر جستن آني آني... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192345
1399/07/07

هر چيز كه د‌‌‌‌ر جستن آني آني...

ما را هراسي نيست از د‌‌‌‌لهره هاي روزگاران تا آن زمان كه مي د‌‌‌‌انيم هر لحظه ما را از آسمان هايت محافظي و مراقب، اما پناه و امان از آن روز كه د‌‌‌‌يگر د‌‌‌‌ل نگرانمان نباشي و ما را به غفلت و معصيت خود‌‌‌‌ واگذاري.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.