روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ياد‌ت براي ذاكران، عزت است و شكرت براي سپاسگزاران رستگاري و پيروزي ... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191157
1399/06/26

ياد‌ت براي ذاكران، عزت است و شكرت براي سپاسگزاران رستگاري و پيروزي ...

پس د‌ل هاي ما را به ياد‌ت از هر ياد‌ي برتري بخش و زبانمان را به سپاسگزاري ات همواره مشغول گرد‌ان و بر ما بند‌گان حقيرت، قد‌ر و منزلت شكيبايان و مطيعانت را عنايت بفرما و همه اين موهبت ها را به خير و نعمت د‌نياي اخروي پيوسته ساز.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.