روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ربیعی: سفره خالی مردم، نگرانی هر روز ماست :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191110
1399/06/26

ربیعی: سفره خالی مردم، نگرانی هر روز ماست

سخنگوی دولت گفت: نگرانی سفره خالی مردم نگرانی هر روزه ما است. دولت روزانه تلاش می کند. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش پیدا می کند نمی توانیم به کره ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم. اولویت ما مواد مصرفی، دارو و مواد اولیه کارخانه های تولیدی است. علی ربیعی افزود: مطمئن باشید رنج مردم با تک تک سلول های اعضای هیأت دولت حس می شود. این طور نیست که دولت خبر نداشته باشد. این که می گویند دولت تعطیل است، درست نیست. این کلمات در شرایط امروز که عملیات وسیع علیه افکار عمومی صورت می گیرد، درست نیست.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.