روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعضای باند «برمودا» اعدام شدند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191061
1399/06/26

اعضای باند «برمودا» اعدام شدند

دو برادر که سرکردگان باندی مخوف به نام برمودا بودند در زندان مشهد به دار مجازات آویخته شدند. آنها و همدستان شان به 36 مورد تجاوز اعتراف کرده بودند. دو برادر که سرکردگان باندی مخوف به نام برمودا بودند سحرگاه دیروز در زندان مشهد به دار مجازات آویخته شدند. آنها و همدستان شان به 36 مورد تجاوز اعتراف کرده بودند.شب بیست و پنجم آبان سال 92 زنی نزد پلیس مشهد رفت و گفت گه از چنگال چند متجاوز گریخته است. او درباره آنچه که اتفاق افتاده بود گفت: به همراه فرزندم کنار خیابان منتظر تاکسی بودم که یک خودروی سواری مقابلم ترمز زد من هم وقتی دیدم زن جوانی در صندلی جلو نشسته است اطمینان یافتم که راننده جوان مسافرکش است به همین دلیل در حالی سوار آن خودرو شدم که دوجوان دیگر نیز در صندلی عقب نشسته بودند اما وقتی خودرو مسافتی را طی کرد ناگهان فردی که در صندلی عقب بود چاقویی را زیر گلویم گذاشت و با تهدید به مرگ سرم را زیر صندلی برد. آن ها من را به بیابان بردند و در برابر چشمان گریان فرزندم به من تجاوز کردند و سپس اموالم را سرفت کردند.در نهایت ماموران با اطلاعی که داشتند چهار متهم را دستگیر کردند.در همان بررسی های مقدماتی مشخص شد که چهار متهم از سرکردگان باند مخوف معروف به «برمودا» هستند که تحت تعقیب پلیس آگاهی گلستان بودند زیرا در چند شهر دیگر مانند رامیار، گنبد، بندر ترکمن، کردکوی و ... نیز همین کار را انجام داده بودند. اعضای باند «برمودا» در ادامه بازجویی ها و تحقیقات قضایی در حالی به 36 مورد تجاوز به عنف اعتراف کردند که 10 مورد آن را در مشهد انجام داده بودند.حکم دو برادر بعد از تایید دیوان عالی کشور در زندان مرکزی اجرا شد.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.