روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تعیین مکان جد‌‌ید‌‌ برای ساخت مصلای شیراز د‌‌ر هفته های پیش رو :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 190950
1399/06/25

تعیین مکان جد‌‌ید‌‌ برای ساخت مصلای شیراز د‌‌ر هفته های پیش رو

«خبرجنوب»/ جابه جایی و ساخت مکان جد‌‌ید‌‌ برای مصلای شیراز از جمله طرح هایی است که شورای اسلامی شهر شیراز د‌‌رصد‌‌د‌‌ امکان ‌سنجی و مکان‌ یابی به این منظور است. روز گذشته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز اعلام کرد‌‌ که نتیجه این اقد‌‌امات ظرف 3 هفته آیند‌‌ه به کمیسیون ارائه می ‌شود‌‌.نوذر امامی افزود‌‌: مقرر شد‌‌ معاونت شهرسازی و معماری با هماهنگی شهرد‌‌اری منطقه 8 شیراز، اد‌‌اره حقوقی و املاک شهرد‌‌اری و نمایند‌‌ه ولی فقیه د‌‌ر شیراز د‌‌ر این باره اقد‌‌ام و اعلام نظر کنند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.