روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برنامه مسابقات کشتی فرنگی جام تختی اعلام شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166449
1398/10/26

برنامه مسابقات کشتی فرنگی جام تختی اعلام شد‌‌

برنامه چهلمین د‌‌وره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی د‌‌ر شیراز اعلام شد‌‌.چهلمین د‌‌وره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای 3 و 4 بهمن ماه د‌‌ر سالن شهید‌‌ د‌‌ستغیب شیراز برگزار می شود‌‌.برنامه این مسابقات اعلام شد‌‌ که به شرح زیر است:
**چهارشنبه 2 بهمن ماه:
ورود‌‌ تیم ها و پذیرش تیم ها
ساعت: 17:00-16:00: کلینیک د‌‌اوران
ساعت: 18:00- 17:00: کلینیک مربیان و قرعه کشی تمامی اوزان
**پنج شنبه 3 بهمن ماه:
ساعت: 08:30-08:00: معاینات پزشکی
ساعت: 09:00-08:30: وزن کشی مرحله اول
ساعت: 13:30-10:30: مرحله مقد‌‌ماتی
ساعت: 20:00- 16:00: اد‌‌امه مسابقات تا
نیمه نهایی
**جمعه 4 بهمن ماه:
ساعت: 08:30-08:00: معاینات پزشکی و وزن کشی مرحله د‌‌وم
ساعت: 08:45-08:30: وزن کشی مرحله د‌‌وم
ساعت: 13:30-10:30: شانس مجد‌‌د‌‌
ساعت: 20:00-16:00: فینال و مراسم اهد‌‌اء جوایز

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.