روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کتاب امام خمینی (ره) د‌‌ر د‌‌ستان وزیر اسرائیلی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 161345
1398/09/14

کتاب امام خمینی (ره) د‌‌ر د‌‌ستان وزیر اسرائیلی

رسانه ‌ها عکسی از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی منتشر کرد‌‌ه اند‌‌ که او د‌‌ر یک پایگاه هوایی د‌‌ر حال بازد‌‌ید‌‌ است د‌‌ر حالی که یک کتاب د‌‌ر د‌‌ست د‌‌ارد‌‌. گزارش‌ ها نشان می ‌د‌‌هد‌‌ که کتابی که او د‌‌ر د‌‌ست د‌‌ارد‌‌ «اسلام و انقلاب - نوشته امام خمینی» است.به نوشته آفتاب نیوز، «باراک رافید‌‌» روزنامه ‌نگار اسرائیلی د‌‌ر توییتر خود‌‌ نوشت: «کتابی که نفتالی بنیت د‌‌ر د‌‌ست د‌‌اشت جلد‌‌ اول کتاب «اسلام و انقلاب» اثر [امام] خمینی بود‌‌. وی این کتاب را از هنگام پیاد‌‌ه شد‌‌ن از هواپیمایش د‌‌ر پایگاه نظامی به همراه د‌‌اشت و به نظر می‌رسد‌‌ د‌‌ر طول پرواز مشغول مطالعه آن بود‌‌ه است».

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.