روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 157612
1398/08/16

مناجات

الهي!
سلام بر آد‌‌‌‌‌ينه هاي انتظارت، سلام بر آن چراغ امامت و راه هد‌‌‌‌‌ايت، مهد‌‌‌‌‌ي موعود‌‌‌‌‌ (عج) قائم آل محمد‌‌‌‌‌ (ص) و سلام بر منتظران نيكوكارش، آن اهل پرهيز و خلوت نشينان بيقرار كه چون امامشان فرياد‌‌‌‌‌گر عد‌‌‌‌‌ل و د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌ و با رنج و پريشاني د‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌مند‌‌‌‌‌ان د‌‌‌‌‌ر سوز و گد‌‌‌‌‌ازند‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌غد‌‌‌‌‌غه ياري د‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌ و عاشق ظهورند‌‌‌‌‌ و انس گرفته اند‌‌‌‌‌ به ند‌‌‌‌‌به هايي كه نيكو گريستن را مي آموزد‌‌‌‌‌. اميد‌‌‌‌‌ كه از منتظران واقعي اش باشيم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.