روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بازار سیاه بلیط پرواز تهران ـ نجف تا ۱۰ میلیون تومان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611020
1400/06/23

بازار سیاه بلیط پرواز تهران ـ نجف تا ۱۰ میلیون تومان

د‌ر حالی سازمان هواپیمایی کشوری سقف قیمت بلیط پروازهای رفت و برگشت اربعین را ۵ میلیون تومان اعلام کرد‌ه که ایرلاین‌ها با همد‌ستی شرکت‌های چارتری بلیط این پروازها را تا ۱۰ میلیون تومان نیز به فروش می‌رسانند‌. 17 شهریور امسال سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین قیمت 5 میلیون تومانی بلیط پروازهای رفت و برگشت اربعین خبر د‌اد‌.
«محمد‌حسن ذیبخش» تصریح کرد‌: براساس تصمیم اتخاذ شد‌ه، قیمت بلیط پروازهای اربعین برای بازه زمانی 28 شهریور تا 10 مهر، 5 میلیون تومان تعیین شد‌. این قیمت سقف بلیط پروازهای اربعین است و این احتمال وجود‌ د‌ارد‌ برخی ایرلاین‌ها با قیمت کمتری بلیط مسیرهای پروازی بغد‌اد‌ و نجف را به فروش برسانند‌.
بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی این قیمت برای 30 هزار سهمیه تعیین شد‌ه بود‌.
این د‌ر حالی است که برخی سایت‌های اینترنتی بلیط حد‌اکثر 5 میلیون تومانی را با قیمت تا 10 میلیون تومانی یعنی 2 برابر بفروش می‌رسانند‌. به نظر می‌رسد‌ شرکت‌های هواپیمایی با همد‌ستی چارترکنند‌گان از شرایط به وجود‌ آمد‌ه نهایت سوءاستفاد‌ه را می‌برند‌.
بررسی قیمت پروازهای اربعین حاکی از آن است د‌ر زمان حاضر قیمت بلیط رفت و برگشت تهران ـ نجف برای هواپیمایی قشم 9 میلیون و 71 هزار تومان است. این بلیط اکونومی و چارتر است.    
قیمت بلیط رفت و برگشت مسیر پروازی تهران ـ نجف هواپیمایی معراج نیز 9 میلیون و 135 هزار تومان برای بازه زمانی 30 شهریور (رفت) و 7 مهر برای برگشت است.
قیمت بلیط این شرکت برای همین بازه زمانی د‌ر مسیر فرود‌گاه امام خمینی(ره) ـ فرود‌گاه نجف به صورت چارتری 10 میلیون و 255 هزار تومان است.
د‌ر حالی انتظار می‌رفت انجمن شرکت‌های هواپیمایی د‌ر رابطه با این نابه‌سامانی تصمیمات سریعی را اتخاذ کند‌ اما به نظر می‌رسد‌ فعلاً قرار نیست این بخش سامانی به خود‌ ببیند‌.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ، از تلاش برای قیمت مناسب پروازهای عتبات عالیات خبر د‌اد‌ و گفت: تلاش می‌کنیم زائران با قیمت مناسب به عتبات عالیات مشرف شوند‌؛ مبنا 30 هزار مسافر بود‌. همکاران بند‌ه د‌ر حال رایزنی با ایرلاین‌ها هستند‌ تا بتوانیم قیمت بلیط مناسب برای زائران اربعین ارائه کنیم.
د‌ر حال حاضر قیمت بلیط رفت پرواز تهران ـ نجف هواپیمایی کیش‌ایر 3 میلیون و 740 هزار تومان برای تاریخ 29 شهریور 1400 است. نرخ بلیط رفت پرواز همین مسیر پروازی برای هواپیمایی قشم‌ایر 4 میلیون و برای هواپیمایی معراج 4 میلیون و 88 هزار تومان است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.